Om oss

Klinisk Genomik Uppsala är en SciLifeLab facilitet specialiserad på translationell forskning och utveckling av tester för genetisk diagnostik. Faciliteten är en del av plattformen för klinisk genomik vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Målet med vår verksamhet är att utveckla och implementera genetiska tester i vården och erbjuda service till forskare.

Faciliteten för klinisk genomik inledde sin verksamhet under 2013. Vårt uppdrag är att erbjuda service för kliniska tillämpningar, från nya genetiska tester inom rutindiagnostik till translationella forskningsprojekt baserade på analys av DNA och RNA. Med hjälp av de senaste sekvenseringsmetoderna och avancerad bioinformatik utvecklar vi och tillhandahåller kliniska genetiska tester för olika cancerformer och ärftliga sjukdomar.

Klinisk Genomik Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och verksamheten är integrerad med sektionerna Klinisk GenetikKlinisk Patologi och Klinisk Mikrobiologi vid sjukhuset. Vi har utvecklat en rad tester som används dagligen vid diagnos och val av behandling för patienter med cancer eller ovanliga ärftliga sjukdomar.

Klinisk Genomik Uppsala har en nyckelroll inom det nationella initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS), som syftar till att stärka precisionsmedicin i hela landet. GMS är ett samarbete mellan Sveriges sju universitet med medicinsk fakultet och sju regioner med universitetssjukvård.

Mer information om vår verksamhet finns på våra engelska sidor.

Gruppbild på personalen.
Klinisk Genomik Uppsalas team inkluderar bl.a. biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, bioinfomatiker, genetiker och läkare.

Senast uppdaterad: 2022-05-13