Klinisk Genomik Uppsala

En nationell facilitet specialiserad på translationell forskning och utveckling av tester för genetisk diagnostik.

Bild på Scilifelab utifrån.
Foto: Mikael Wallerstedt

EN DEL AV SCIENCE FOR LIFE LABORATORY

Klinisk Genomik Uppsala är en del av plattformen för klinisk genomik vid SciLifeLab. Målet med vår verksamhet är att utveckla och implementera genetiska tester i vården och erbjuda service till forskare.

SciLifeLab

Koppling till sjukvård

Bild på Uppsala Universitet, Scilifelab och Akademiska Sjukhusets logotyper.

Klinisk Genomik Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Vår verksamhet är integrerad med sektionerna Klinisk Genetik, Klinisk Patologi och Klinisk Mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset. Vi har utvecklat en rad tester som används dagligen vid diagnos och val av behandlingför patienter med cancer eller ovanliga ärftliga sjukdomar.

Klinisk Genetik
Klinisk Patologi
Klinisk Mikrobiologi

Genomic Medicine Sweden

Sverigekarta där sju regionala center för genomisk medicin visades.

Klinisk Genomik Uppsala har en nyckelroll inom den nationella infrastrukturen "Genomic Medicine Sweden" (GMS), som syftar till att stärka precisionsmedicin i hela landet. GMS är ett samarbete mellan Sveriges sju universitet med medicinsk fakultet och sju regioner med universitetssjukvård.

Genomic Medicine Sweden

Senast uppdaterad: 2022-05-13